logo MPWiK

Aktualności

 

Jak informuje nasz Prezes Zarządu Pan Rafał Zalesiński, w laboratorium MPWiK w Lesznie mamy już profesjonalistę w dziedzinie sprzętu.

 

Tak, to właśnie zapowiadany wcześniej nowy chromatograf jonowy do oznaczania anionów i kationów (zamiennie) z podajnikiem próbek.

Korzyści dla klientów zewnętrznych i oczywiście także wewnętrznych tj.Dział Produkcji, Eksploatacji czy Oczyszczalni ścieków, to przede wszystkim szybka i tańsza analiza (w porównaniu z metodami klasycznymi). W przypadku anionów możemy oznaczyć fluorki, chlorki, bromki, siarczany, azotany, azotyny, fosforany, chlorany, chloryny, bromiany, a w przypadku kationów: wapń, magnez, sód, potas, jon amonowy, lit.

Dodajmy, iż chromatografia jonowa jest techniką analityczną spełniającą kryteria zielonej chemii! ♻️

Wartość netto zakupu to ponad 178 tys. zł. Rozwijamy się dla Was! ????????????

a p j