logo MPWiK

Aktualności

 

W dniach 05-08 lutego 2018 roku dwóch pracowników Spółki uczestniczyło w spotkaniu inaugurującym realizację Projektu BEST [Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment – Lepsza efektywność oczyszczania ścieków przemysłowych [#R054]] dofinansowanego ze środków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu BEST jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków w całym obszarze zlewni Morza Bałtyckiego. Osiągnięcie celu ma nastąpić m.in. poprzez poprawę zarządzania oraz współpracę przemysłu w celu poprawy oczyszczania ścieków przemysłowych trafiających do oczyszczalni ścieków komunalnych.

W Projekcie uczestniczy 16 organizacji reprezentujących oczyszczalnie ścieków i zakłady wodociągowe, stowarzyszenia gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne i instytucje badawcze oraz organizacje eksperckie i pozarządowe zajmujące się oczyszczaniem ścieków oraz zarządzaniem środowiskiem. MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, jako jeden z partnerów Projektu BEST ma za zadanie zbadanie źródła i wpływu ścieków przemysłowych na proces utylizacji osadów ściekowych oraz produkcję energii z biogazu pozyskiwanego z fermentacji osadów. W wyniku realizacji tego zadania eksploatator oczyszczalni ścieków w Henrykowie zdobędzie wiedzę dotyczącą optymalnego zarządzania ściekami przemysłowymi i osadami, współkorzystania osadów przemysłowych i komunalnych a także pozna zdolności obiektu, który oczyszcza ścieki i osady ściekowe z różnych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w regionie.

Organizatorem spotkania inauguracyjnego było Miasto Helsinki, które pełni funkcję Lidera Projektu. Na spotkaniu każdy z partnerów prezentował zadania realizowane w ramach projektu. Poruszano problemy związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych oraz tematy związane z procedurą raportowania i rozliczenia projektu. Prezentację naszej Spółki przedstawił Bartosz Zamelski, starszy specjalista ds. controllingu. Podczas spotkania omawiano także metody współpracy z podmiotami zrzucającymi ścieki przemysłowe. Poza serią prezentacji i ćwiczeń uczestnicy spotkania odwiedzili m.in. Oczyszczalnię ścieków Viikinmäki obsługującą około 1.300.000 mieszkańców Helsinek i okolicznych miejscowości. "Co ciekawe cała część mechaniczno-biologiczna oczyszczalni zlokalizowana jest od 8 do 15 metrów pod powierzchnią ziemi, w wydrążonych w skale tunelach" mówi Bartosz Zamelski. Paweł Wrzesiński, Kierownik Oczyszczalni Ścieków w MPWiK dodaje: "Wizyta na obiekcie Viikinmäki była tylko jednym i w zasadzie dodatkowym elementem wyjazdu. Jednak na mnie, jako na osobie na co dzień zajmującej się technologią oczyszczania ścieków musiała wywrzeć ogromne wrażenie. Po pierwsze oczyszczalnia zlokalizowana jest pod ziemią, a ponadto wydrążona została w skale. Wchodząc tam mieliśmy wrażenie, że trafiliśmy do innego miasta, żyjącego bez dostępu światła i wyposażonego w swoją specyficzną infrastrukturę. Po drugie, parametry ścieków oczyszczonych zostały określone bardzo rygorystycznie. Zwłaszcza w stosunku do fosforu ogólnego Finowie postawili sobie bardzo wysoką poprzeczkę określając poziom maksymalny na 0,3 mg/l. Jestem pełen podziwu, że populacja zaledwie przekraczająca 5 mln obywateli przywiązuje tak dużą wagę do spraw związanych z ochroną naszego wspólnego środowiska naturalnego."

Przypomnijmy, że MPWiK już w drugiej połowie 2016 roku zgłosiło chęć uczestnictwa w Projekcie BEST z zadaniem pn. Wpływ ścieków przemysłowych oraz odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na prowadzenie procesu fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Na początku 2017 roku Spółka podpisała deklarację udziału w projekcie. Przedmiotem zadania jest określenie wpływu ścieków przemysłowych głównie z aglomeracji Leszno (Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Świeciechowa) na prowadzenie procesu fermentacji osadów i produkcji biogazu. Spółka startuje z budżetem ponad 105 tys. EUR (465 tys. zł) z możliwością uzyskania dotacji do 85%. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

 

best logo  best logo 2

 

a p j .