logo MPWiK

Aktualności

 

Wczoraj  (11.12.2013 r.)  w holelu Sheratton  w Poznaniu podpisano umowę na finansowanie zadania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie wraz z rewitalizacją terenów przyległych. Umowę zawarto pomiędzy instytucją pośredniczącą - Bankiem Gospodarstwa Krajowego a naszą Spółką.

Umowa zakłada dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych zadania, czas realizacji płatności to koniec 2014 r.

Środki z instrumentu finansowego Jessica są najniżej oprocentowaną pożyczką dostępną na rynku.

Materiały filmowe ze zdarzenia tutaj:

http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/pozna/11199-pozna-jessica-zmienia-wielkopolsk

http://tvwielkopolska.pl/index.php/reportaze/57-reporta/11205-leszno-stacja-uzdatniania-wody

a p j .