logo MPWiK

Aktualności

 

W Krakowie rusza program zachęcający mieszkańców do zbierania wody deszczowej, miasto ma przeznaczać specjalne dopłaty do zakupu i montażu instalacji służących do tego celu.

W tym roku na dofinansowanie m.in. zbiorników na deszczówkę, retencję, miasto przeznaczy milion złotych. Pieniądze na dotacje będą pochodzić z budżetu miasta, a także z wojewódzkiego i gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uchwałę dotyczącą utworzenia specjalnego programu przyjęli radni miejscy w sierpniu zeszłego roku. Jej inicjatorem był przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta. Zgodnie z nią posiadacze nieruchomości - zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy - mogą otrzymywać od miasta dotację w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Dotacjami są objęte: budowa lub modernizacja instalacji i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki.

Takie rozwiązania są doskonałym przykładem dla naszego miasta. Woda, która płynie u nas w kranach to w przeważajacej cześci opady przedostające się do podziemnych warstw wodonośnych.  Z podziemnych ujęć woda jest uzdatniana i dostaczana do naszych domów.  Nie mamy w Lesznie ogromych zasobów wodnych nie ma też ujęć wód powierzchniowych. Dlatego niezbędna jest rozwaga w gosodarowaniu wodą a w szczególności troska o to co spada z deszczem. Zapisy Programu Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Leszna wskazują na koniecznosć rozsądnego gospodarowania deszczówką i retencjonowania jej w celu powtórnego wykorzystania. Przykład Krakowa to gotowy pomysł jak wdrożyć w życie te założenia.

 

a p j .