logo MPWiK

Aktualności

 

Na zaproszenie Pana Prezydenta gościła wczoraj w Lesznie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznaniu Pani Hannna Grunt. Na roboczej naradzie w UM poruszono kwestię realizacji zadań określonych w miejskim Programie Zagospodarowania Wód Opadowych.

Prezydent przedstawił dotychczasowe nakłady i prace zrealizowane w ramach programu i omówił plany na najbliższą przyszłość. Priorytetem ma być dokończenie budowy kolektora wschodniego, zabezpieczajacego tereny miejskie  przed zalewaniem i odprowadzajacego deszczówkę do projektowanego zbiornika retencyjnego w Zaborowie. Jak ustalono, jest duża szansa na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. W grę wchodzą pieniądze z WRPO 2014+  oraz środki własne wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska.  Miasto jest dobrze przygotowane do aplikowania o środki, podstawą jest gotowy program deszczówkowy i dokumentacje projektowe. Jest wola Prezydenta i instytucji odpowiedzialnych, aby inwestycje "deszczówkowe" realizować w najbliższych latach.

Realizacja Programu Zagodpodarwoania Wód Opadowych pozwoli na zapewnienie mieszkańcom miasta "komfortu kanalizacyjnego" i zabezpieczy przed podtopieniami powodowanymi ulewnymi deszczami.

Równie ważny jest środowiskowy aspekt programu - wody opadowe nie zostaną stracone, wrócą do obiegu wód podzemnych i zasilą leszczyńskie ujęcia wód.

Informacje ze spotkania (zobacz od 7.10 min) : KWADRANS Z PREZYDENTEM - TELEWIZJA LESZNO

 

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .