logo MPWiK

Aktualności

 

Wczoraj na SUW Maryszewice wymieniono rurociągi wznośne oraz głowice w studniach 2 i 3.

Wymieniono skorodowane rurociągi stalowe i zastąpiono je rurami ze stali kwasoodpornej.  Powinno to usprawnić obsługę stacji i zapewnić dłuższą żywotność rurociągów wody surowej. Operacja wymiany rurociągów wymagała wykorzystania dźwigu i pracy 5 osób.

Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach zaopatruje w wodę miejscowości Maryszewice, Wilkowice i Karolewko.

Na zdjęciach, przy pracy panowie Zenon Flis, Mirosław Marcinek, Jacek Szymański, Tadeusz Kowalczyk i i Ryszard Kaczmarek.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .