logo MPWiK

Aktualności

 

W miniony piątek kontroli poddane zostały ścieki zrzucane przez jeden z dużych kompleksów handlowych w Lesznie.

"Sprawność oczyszczalni zależy m.in. od poprawności prowadzonego procesu i jakości dopływających ścieków. Dla utrzymania stabliności procesu musimy zapewnić odpowiednią jakość nieczystości trafiających do oczyszczalni." mówi Paweł Wrzesiński z działu Produkcyjnego. Na jakość ścieków i ich skład wpływ ma szereg parametrów. Jest to zależne także od specyfiki zakładu czy jednostki, w której ścieki powstają. Dla procesu oczyszczania zagrożeniem są nieczystości odprowadzane w sposób niekontrolowany pod względem ilości i składu. Dlatego tak ważne jest baczne przygladanie się ściekom, które trafiają do obiektu w Henrykowie.

"Ze względu na specyfikę pracy jednostki, jaką jest galeria handlowa, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie do poboru prób nowego autosamplera. To przewoźne urządzenie pozwala na pobór ścieków praktycznie w dowolnym miejscu i w zależności od ustalonego algorytmu np. czas, przepływ, czy jakość." wyjaśnia P. Wrzesiński. Za pomocą autosamplera pobrano kilka prób  w charakterystycznych godzinach pracy galerii handlowej. Otrzymane wyniki pomogą określić skład oraz jego zmienność dla ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.  Pozwoli to na rzetelną ocenę wpływu obiektu na pracę samej oczyszczalni.

Aktualnie Laboratorium MPWiK prowadzi analizę pobranych ścieków, wyniki już wkrótce.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .