logo MPWiK

Aktualności

 

Nasza Spółka otrzymała I nagrodę za działalność edukacyjną w konkursie dla przedsiębiorstw wod-kan "Głośna Woda".

Leszczyńskie Wodociągi aktywnie udzielają się na polu edukacji ekologicznej w regionie. Teraz nasze starania zostały docenione w skali krajowej. Podczas Targów WOD-KAN w Bydgoszczy został rozstrzygnięty konkurs "Głośna woda" zorganizowany przez redakcję miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja" i redakcję portalu ZielonaLekcja.pl. Zwyciężyliśmy w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców, pokonując siedmiu silnych rywali. Ogólnie do zmagań przystąpiło 21 przedsiębiorstw wod-kan. W kategorii miast do 30 tys. mieszkańców najlepsza okazała się spółka wodociągowa ze Skoczowa, zaś w największych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) przedsiębiorstwo z Krakowa.

Ocena 3-osobowego Jury bvła dwustopniowa: formalna i merytoryczna. Na drugim - decydującym - etapie punkty przyznane były w ramach kryteriów takich, jak długofalowość, powtarzalność i konsekwencję w realizacji edukacji ekologicznej, różnorodność grupy docelowej, pomysłowość akcji i kampanii, przesłanie i formę przekazu, włączenie mieszkańców w działania edukacyjne, zasięg akcji, sposoby dotarcia do odbiorców i promocja wydarzenia, a także efekt rzeczowy akcji. Jak się dowiedzieliśmy ujęliśmy Jury szczególnie kreatywnością i akcjami sztandarowymi, jak np. Noc w kanałach. Tego nie miał nikt inny. Natomiast nasi rywale przyznali, że podoba im się idea edutainmentu, która przyświeca u nas edukacji dzieci i młodzieży. Forma zabaw i eksperymentów to także wyrózniajace nas zalety!

Uroczyste rozstrzygnięcie konkrusu odbyło się podczas debaty "Edukacja ekologiczna w branży wod-kan", która miała miejsce 20 maja br. w Bydgoszczy. W trakcie debaty głos zabrali przedstawiciele WFOŚIGW w Szczecinie, Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych oraz spółek wod-kan, w tym Joanna Spychaj-Skopińska z działu Komunikacji i Edukacji leszczyńskich Wodociagów.

Cieszymy się niezmiernie, że nasza praca została doceniona i zauważona w kraju. To dla nas ogromna motywaccja do dalszych działań. Dziękujemy organizatorom za super konkurs, zaś rywalom za pokazanie ducha walki.

Więcej informacji tutaj: http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=aktualnosc&id=10636

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

 

a p j .