logo MPWiK

Aktualności

 

Kolejne już seminarium  podnoszące kwalifikację kadr odbyło się w siedzibie zakładowego Laboratorium Badania Wody i Ścieków w dniu 22.05. 2014 r.

Tematyka spotkania dotyczyła nadzorowania elementów systemu zarządzania w laboratorium akredytowanym. Dyskutowano o identyfikacji i sposobach postępowania z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami, odstępstwami- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. W semianrium uczestniczyło  20 osób: zaproszono laboratoria wodociągowe ze Wschowy, Kościana, Jarocina, Gostynia i przede wszystkim ,personel naszego Laboratorium. Uczestnicy podkreślali, że udało się osiągnąć cel  szkolenia jakim było doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Prelegentem była Pani Auditor techniczna z Polskiego Centrum Akredytacji.Organizatorem zewnętrznym była firma: Centrum Naukowo-Techniczne A2KCeNT w Warszawie.

 

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

 

a p j .