logo MPWiK

Aktualności

 

Na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie zakończono remont zgarniacza prętowego zagęszczacza grawitacyjnego osadu surowego.

Zgarniacz ten pracował z krótkimi przerwami na bieżące remonty nieprzerwanie od 1996 roku – od uruchomienia części mechanicznej oczyszczalni.Ze względu na konieczność zachowania ciągłości procesu technologicznego roboty remontowe musiały zostać wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dzięki zaangażowaniu pracowników Oczyszczalni Ścieków i pracowników Działu Technicznego roboty zostały wykonane w terminie, bez uszczerbku dla procesu oczyszczania ścieków.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .