logo MPWiK

Aktualności

 

W ostatnich dniach na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie dokonano przeglądu i naprawy instalacji napowietrzania komory nitryfikacji reaktora biologicznego nr 1.

Reaktor biologiczny to zespół zbiorników, do których trafiają ścieki po oczyszczeniu mechanicznym, czyli takie, od których oddzielono resztki i odpadki, piasek, a także drobne cząstki stałe opadajace na dno.  W reaktorze ścieki są mieszane z tzw. osadem czynnym. To zawiesina, która zawiera pożyteczne mikroorganizmy. Dzięki nim można skutecznie oczyścić ścieki ze zwiazków azotu, czy fosforu, a także niepożądanych bakterii chorobotwórczych.

Nie dziwi więc, że reaktor często nazywany jest sercem oczyszczalni. Skuteczne oczyszczanie ścieków w dużej mierze zależy od sprawności tego zespołu zbiorników i znajdujacych się w nich urządzeń. Dlatego co pewnien czas należy dokonać niezbędnych przeglądów i napraw, co nie jest łatwe. "Opróżnienie komory o pojemności 6 912 m3 jest bardzo skomplikowanym i pracochłonnym zadaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie parametrów ścieków oczyszczonych na odpływie z Oczyszczalni. Natomiast osad czynny z komory nitryfikacji musi zostać przepompowany do takiej samej komory w sąsiadującym reaktorze biologicznym nr 2." mówi Ireneusz Kawałkiewicz pracujący na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie.

Podczas prac bardzo przydały się dwie pompy, którymi dysponuje dział Sieci. Dzięki tym urządzeniom, o dużej wydajności, opróżnianie komory trwało krócej. Następnie pracownicy Oczyszczalni dokonali przeglądu i wymiany pojedynczych dyfuzorów napowietrzających. "Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w pracach, czas przestoju w działaniu czyszczonej komory reaktora został ograniczony do minimum w porównaniu do podobnych robót wykonanych w przeszłości. Po wykonanym przeglądzie można stwierdzić, że instalacja napowietrzania jest sprawna, a drobne usterki mogące mieć wpływ na jej funkcjonowanie zostały usunięte." relacjonuje I. Kawałkiewicz. Wykonane roboty pozwolą w znaczny sposób przedłużyć prawidłową eksploatację reaktora biologicznego, jak również usprawnić pracę całej Oczyszczalni.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .