logo MPWiK

Aktualności

 

Zawiadamiamy, że w dniu 20.11.2014r. odbędzie się próba eksploatacyjna Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie.

 

Trwają próby eksploatacyjne na zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Zaborowie. Testowany jest cały układ technologiczny stacji oraz systemy automatyki. Aby wypróbować pełną wydajność stacji,  w dniu 20 listopada br. SUW Zaborowo stanie się głównym dostawcą wody dla Leszna. Wyłączona zostanie z  ruchu największa stacja uzdatniania w Strzyżewicach i ciężar dostawy wody dla Leszna przejmą  SUW Zaborowo i SUW Karczma Borowa. Próba winna zobrazować jak automatyka radzi sobie z pracą układu na pełnej wydajności i jak rozkładają się ciśnienia w sieci przesyłowej. Próba rozpocznie się od wczesnych godzin rannych i potrwa do wieczora. Liczymy się z tym, że w sieci wodociągowej mogą pojawić się czasowe spadki ciśnienia a uderzenia hydrauliczne mogą prowadzić do podrywania złogów żelaza z rurociągów. Może to powodować niewielkie zakłócenia w dostawie wody dla Klientów.

a p j .