logo MPWiK

Aktualności

 

W dniu 13 października rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Włodarczaka. Wszystkie prace realizowane podczas tego zadania wykonywane są w technologii bezwykopowej.

Bardzo ciekawie od strony technologicznej realizowane są prace przy przebudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej. Renowacji poddano odcinki sieci o średnicach 400 mm do 600 mm. Od 12 listopada Polska firma będąca jednym z liderów prac bezwykopowych rozpoczęła prace jako podwykonawca przy przebudowie sieci kanalizacyjnej.  Do istniejącego kanału, przy pomocy specjalnego wózka wprowadzono nasączony żywicami poliestrowymi filcowy rękaw, który następnie został utwardzony przy pomocy gorącego powietrza. Po utwardzeniu rękawa specjalny robot wycina otwory na przykanaliki i montuje w nich specjalne wkładki zwane kapeluszami. Technologia bezwykopowa pozwala na szybką, a co ważne nieuciążliwą dla korzystających z dróg, renowację kanałów.  Załączone zdjęcia pokazują skomplikowane technicznie maszyny do bezwykopowej renowacji kanałów.

a p j .