logo MPWiK

Aktualności

 

W 2014 roku w zajęciach edukacyjnych udział wzięło blisko aż 1830 osób: dzieci, młodzieży oraz studentów.

Początek każdego roku to czas podsumowań, refleksji i postanowień. Idąc tym tropem wykonaliśmy bilans godzin zajęć edukacyjnych, które prowadzimy oraz ilość osób, które wzięły w nich udział. Pod jednym i drugim wzglęm rok ten był lepszy od poprzedniego. Zrealizowaliśmy o 40% więcej godzin zajęć w stosunku do 2013 r., a udział w spotkaniach edukacyjnych wzięło ponad 1/5 więcej osób. Liczby te dotyczą tylko warsztatów prowadzonych na obiektach Spółki lub w placówkach: szkołach i przedszkolach. Poza tym organizowaliśmy wydarzenia, takie, jak konkursy, Dzień Wody czy Piknik Ekologiczny, których adresatami były również grupy dzieci i młodzieży. Podczas tych eventów przekazywaliśmy wiedzę o ochronie środowiska, wodzie i ściekach.

Jednak nie liczby grają tu rolę główną. Mamy nadzieję, że nauka nie poszła w las, a efekt w postaci zachowań proekolgicznych młodego pokolenia będzie procentował w przyszłości i będzie powielany przez kolejne pokolenie. Cieszymy się, że w 2014 roku nasze działania zostały docenione w branży - zdobyliśmy I miejsce w konkursie Głośna Woda. Ponadto zyskaliśmy nową infrastrukturę do prowadzenia zajęć. Została oddana do użytku salka przy Wieży Ciśnień, a także ścieżka edukacyjna na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. No i mamy też salkę na SUW Zaborowo. Te sukcesy nas budują. Są wiatrem w żagle na kolejny rok. Nasze postanowienie noworoczne to dalsze propagowanie wiedzy o środowisku, o ochronie wód. Do tego kolejne udane projekty oraz efektywne wykorzystanie salek edukacjnych, a szczególnie tej w Zaborowie!

Zapraszamy na zajęcia w nowym roku! Również w okresie ferii zimowych chętnie zorganizujemy zajęcia dla półkolonii.

Informacje i zapisy:

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .