logo MPWiK

Aktualności

 

Podsumowujemy ważne dla mieszkańców inwestycje minionego roku.

W 2014 r. w Lesznie przybyło blisko 1,7 km sieci wodociągowej, a przebudowane zostało ok. 0,7 km. W przypadku kanalizacji zbudowano około 1,5 km, a przebudowano prawie 0,3 km. Sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej zbudowano w rejonie ulic: Szwedzka, Choinkowa, Dożynkowa, Chociszewskiego, Geodetów, Energetyków, Hubala, Kmicica. Sieć wodociągowa wykonana została także w ulicach: Konstytucji 3 Maja, Spółdzielcza, Kustronia i Norwida. Ponadto w ul. Kustronia miała miejsce przebudowa magistrali wodociągowej oraz budowa kanalizacji ogólnospławnej. Działo się też w rejonie ul. Włodarczaka. Tam sieć wodociągową i kanalizację ogólnospławną przebudowano przy wykorzystaniu metody bezwykopowej. Podobne rozwiązanie inżynieryjne zastosowano w gminie Święciechowa. Tu bezwykopowo zbudowano rurociąg tłoczny z Lasocic do Długich Starych. Na jego końcu powstała przepompownia. W gminie Święciechowa w minionym roku została zbudowana też sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ulicach: Warzywnej, Złotej i Zaborowskiej. Wzdłuż ulicy Szybowników (Strzyżewice) został wykonany wodociąg. Łącznie w gminie Święciechowa wybudowano ponad 0,6 km sieci wodociągowej. Natomiast w gminie Lipno przybyło kanalizacji. Zakończył się IV etap jej budowy w Lipnie oraz III etap w Wilkowicach. Łącznie na terenie obu gmin aglomeracji leszczyńskiej przybyło nieco ponad 6 km sieci kanalizacyjnej.

Poza budową sieci Spółka zrealizowała w Lesznie istotną dla mieszkańców inwestycję – modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie. Nie tylko przywrócono budynkowi wygląd nawiązujący do historii, zaszły także zmiany we wnętrzu stacji. Wymieniono służące do uzdatniania wody urządzenia technologiczne i instalacje. Zautomatyzowano proces poboru, produkcji i przesyłu wody do sieci. Zyskaliśmy jeszcze lepszą kranówkę, a przy tym nową i ciekawą przestrzeń miejską. Ponadto inwestycją ważną dla mieszkańców północnej części Leszna oraz Gronówka i Wyciążkowa, była budowa stacji podnoszenia ciśnienia w okolicy Ronda Gronowo.

Wraz z wkroczeniem w 2015 r. mamy koncepcję na kolejne inwestycje. „Plan jest, ale ma charakter dynamiczny. W zależności od wielu ważnych czynników może się zmieniać w ciągu roku.” zaznacza  kierownik działu Rozwoju i Inwestycji Lidia Michalczak. Zamiary Spółki dotyczą m.in. przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Sienkiewicza, budowy wodociągu w ulicy Dudy-Gracza, budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Solna, Chopina, Łowiecka, Sadowa, Kolbego. „W Lesznie czeka nas w tym roku przebudowa ulic: Chrobrego, Mickiewicza i Niepodległości, a wraz z nią przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” mówi L. Michalczak. W gminie Lipno plany są związane z kanalizacją sanitarną – V etap budowy sieci w Lipnie i ul. Okrężna w Wilkowicach. W gminie Święciechowa zamiary dotyczą Długich Starych. Ma tam powstać sieć kanalizacji sanitarnej. Natomiast w ulicy Modelarskiej w Strzyżewicach sieci: wodociągowa i kanalizacyjna.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .