logo MPWiK

Aktualności

 

Na oczyszczalni ścieków w Henrykowie dokonano odbioru technicznego  instalacji wody technologicznej do płukania taśm filtracyjnych prasy Andritz.

Prasa filtracyjna to bardzo ważny element układu technologicznego oczyszczalni ścieków. Ma za zadanie wyciskać wodę z usuwanych ze ścieków osadów. Zasada pracy prasy jest trochę podobna do wyżymaczki montowanej kiedyś na pralkach Franiach.  Różnica polega na tym, że ilość wałków do wyciskania wody jest większa i dodatkowo pojawia się specjalna taśma filtracyjna. Dla prawidłowej pracy prasy potrzebne jest ciągłe płukanie taśmy filtracyjnej. Dotychczas robiono to czystą wodą pobieraną z sieci wodociągowej. Nowy pomysł opiera się na wykorzystaniu w procesie płukania oczyszczonych ścieków, są one zawracane z osadnika wtórnego i wykorzystywane powtórnie na prasie. Ten recykling wody przyczyni się wydatnie do obniżenia kosztów eksploatacji całej części osadowej oczyszczalni.

W skład instalacji wchodzi zbiornik magazynujacy ścieki oczyszczone, zestaw pompowy i automatyka. Do usuwania zawiesin  zastosowano 2 filtry drobnosiatkowe z płukaniem wstępnym Honeywell F76S-F.

Wodociągi Leszczyńskie - Recykling ścieków

a p j .