logo MPWiK

Aktualności

 

Powołany przez Prezesa Spółki wewnętrzy zespół projektowy ds. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków odwiedza instalacje, które mogą stanowić przykład dla rowiązań planowanych na oczyszczalni w Henrykowie. Nasi specjaliści odwiedzili już nowoczesną kompostownie w Słupsku a wczoraj gościli na oczyszczalni ścieków w Chorzowie.

Podpatrywano rozwiązania gospodarki osadowej od etapu zagęszczania osadu i fermentacji, po kogenerację ze spalania biogazu i ostateczną przeróbkę osadu. Duże zainteresowanie wzbudziły procesy koferementacji w ZKF-ach i stosowany w Chorzowie proces dezintegracji ultradźwiękowej osadu.

Wyjazd techniczny bardzo udany - szczera wymiana doświadczeń, nowe kontakty i nowa wiedza dla naszego zespołu.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .