logo MPWiK

Aktualności

 

Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach przechodzi drugi etap prac modernizacyjnych.

W ubiegłym roku wybudowany został dwukomorowy zbiornik na wodę uzdatnioną. Obecnie trwa II etap prac. Polegają one na zamontowaniu pompowni sieciowej II stopnia, dzięki której możliwe będzie korzystanie z wybudowanego już zbiornika retencyjnego wody czystej. "Układ hydrauliczny zmieni się z jednostopniowego na dwustopniowy. Takie rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia skoków ciśnienia wody w sieci. Powinno być ono bardziej równomierne." mówi Marta Szałata z Działu Produkcyjnego. Do tej pory na stacji ciśnienie w sieci regulowały dwa hydrofory. Teraz będą za to odpowiedzialne pompy sterowane falownikiem. "Natomiast zbiornik wody czystej pozwoli na jej gromadzenie w okresie mniejszego poboru, a następnie dostarczania zmagazynowanej wody mieszkańcom w czasie większego poboru. Przy czym zachowana zostanie równomierna praca ujęcia" tłumaczy M. Szałata.

Termin realizacji zadania został wyznaczony na koniec lipca br. Inwestycja przyczyni się do wyrównania rozbiorów wody w sieci, a co za tym idzie wpłynie na poprawę pracy ujęcia ze stacją wodociągową i siecią wodociągową.

Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach zaopatruje w wodę miejscowości Maryszewice, Wilkowice i Karolewko.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j .