logo MPWiK

Aktualności

 

Na SUW w Zaborowie odbyło się spotkanie z Komisją Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Leszna.

Tematem spotkania była analiza rzeczowo-finansowa realizacji inwestycji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez MPWiK Sp. z o.o. w roku 2015 oraz plany na kolejne lata. Ponadto zaprezentowaliśmy również działania naszego zespołu ds. modernizacji i rozwoju oczyszczalni ścieków w Henrykowie, zwłaszcza w aspekcie zagospodarowania osadów ściekowych. Prelegentami ze strony naszej Spółki byli: Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Pan Rafał Zalesiński, Dyrektor Finansowa - Główna Księgowa Pani Magdalena Kosik-Włodarczyk, Kierownik działu Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Pani Aneta Lewusz, Z-ca Kierownika działu Rozwoju i Inwestycji Pani Katarzyna Wojciechowska, Z-ca działu Komunikacji i Edukacji Pani Agnieszka Cichoszewska. Spotkanie z Radnymi Miasta Leszna było okazją do ciekawej i merytorycznej dyskusji.

a p j .