logo MPWiK

Aktualności

 

Na SUW Zaborowo odbyło się spotkanie inaugurujące autorską inicjatywę naszej Spółki pod nazwą ‪‎Wielkopolski ‪‎Klaster ‪‎Wodny.

 

Idea jest elementem koncepcji Prezesa Zarządu Rafała Zalesińskiego dotyczącej funkcjonowania i wizji rozwoju Spółki. Inicjatywa pn. Wielkopolski Klaster Wodny ma na celu stworzenie narzędzia rozwoju powiązania kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowo - badawczymi naszego regionu (powiązanie nauki z praktyką), podmiotami otoczenia biznesu i JST, zmierzającego do wspierania rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wod-kan przez m.in. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych (B+R).

Obszarami współpracy mogą być: strategia rozwoju gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych, rozwój Laboratorium, wsparcie dla prowadzonych nowych projektów, edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 daje świetne możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na te projekty.

Współpraca niesie za sobą także korzyści w postaci kształcenia wyspecjalizowanej kadry, zintegrowanego programu praktyk studenckich, a także profilowania kompetencji pracowniczych.

Podczas pierwszego spotkania dotyczącego inicjatywy gościliśmy przedstawicieli Władz oraz Urzędu Miasta Leszna, Gmin Lipno, Święciechowa i Osieczna, uczelnie akademickie z Poznania (Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska) oraz Leszna (PWSZ), a także lokalny Zespół Szkół Ochrony Środowiska. Byli przedstawiciele ważnych instytucji z zakresu ochrony środowiska oraz firmy branżowe.

 

Autor fotografii: Jacek Kuik (Gazeta ABC).

a p j .