logo MPWiK

Aktualności

 

Na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie wyczyszczona została otwarta komora fermentacji.

OKF to ogromny zbiornik o pojemności aż 8279,0 m3 i wysokości ponad 10 m. Jest przeznaczony do przetrzymywania i przefermentowania osadów, które są produktem ubocznym oczyszczania ścieków.  Zbiornik jest zbudowany z żelbetu i ocieplony na całej powierzchni zewnętrznej. Jego ostatnie czyszczenie miało miejsce 10 lat temu."Zabieg ten, choć trudny, jest konieczny do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego." wyjaśnia Ireneusz Kawałkiewicz z działu Produkcyjnego. "Opróżnianie OKF-u to duże wyzwanie zarówno dla wykonawcy, jak i obsługi oczyszczalni. Możemy natomiast pochwalić się sukcesem tej operacji. Podczas usuwania pozostałości osadu i pisaku ze zbiornika, praca oczyszczalni ścieków przebiegała bez zakłóceń, a parametry ścieków oczyszczonych były zgodne z pozwoleniem wodno-prawnym." dodaje I. Kawałkiewicz. Z pewnością można stwierdzić, że było to najtrudniejsze zadanie na Oczyszczalni Ścieków w 2015 r.

 

a p j .