logo MPWiK

Aktualności

 

Dobiegają końca prace związane z przebudową rurociągu, który doprowadza wodę ujmowaną ze studni do stacji uzdatniania wody w Strzyżewicach.

Długi okres eksploatacji oraz duża awaryjność istniejącego rurociągu utrudniały poprawną pracę studni ujmujących wodę oraz stacji uzdatniania wody. Spółka podjęła więc decyzję o przebudowie wyeksploatowanych sieci. "Zakres prac obejmował wymianę starych stalowych rurociągów o średnicy 400 mm i 500 mm, którymi woda surowa, czyli ujmowana ze studni, dostarczana jest do stacji uzdatniania wody w Strzyżewicach. Wykonawcą jest jedna z firm lokalnych. Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem robót." mówi Aleksander Ganowicz z działu Produkcyjnego. W trakcie prowadzonej przebudowy wymieniane są również zasuwy sieciowe, odpowietrzenia, a także hydranty przeciwpożarowe. Zakończenie całego zadania inwestycyjnego przewidziane jest na początek przyszłego roku.

 

 

 

a p j .