logo MPWiK

Aktualności

 

Z okazji Światowego Dnia Wody zorganizowaliśmy dla przedszkolaków konkurs pn. "Woda i praca".

W zmaganiach wzięło udział dwadzieścia grup przedszkolnych. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwsza część polegała na opracowaniu przez przedszkola ciekawych zaproszeń. Wybraliśmy osiem grup, które wzięły udział w warsztatach na temat wody i jej związku z pracą w różnych zawodach, również w branży wodociągowej i kanalizacyjnej. W drugim etapie grupy przedszkolne miały za zadanie przygotować pracę plastyczną na temat zbieżny z tegorocznym hasłem Światowego Dnia Wody, czyli "Woda i praca". Jury oceniło prace i wyłoniło laureatów. Zwyciężyła grupa Biedronki z Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lesznie. Na drugim miejscu uplasowała się grupa Tygryski z Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Lesznie. Trzecim laureatem zostały Jeżyki z Przedszkola Miejskiego Nr 3. Czwartą pozycję zajęła praca Biedronek z Kolorowego Świata. Pozostałe prace zostały wyróżnione za udział w konkursie. Wszystkie grupy odwiedziliśmy wręczając dyplomy i drobne upominki.

22 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i powołane podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21.

 

a p j .