logo MPWiK

Aktualności

 

Studenci wykorzystują często czas wakacji na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Nasza Spółka daje możliwość odbycia praktyki. W lipcu skorzystało z niej dwoje studentów. Obecnie, w sierpniu, mamy trzech praktykantów. Na wrzesień są planowane praktyki dla dwóch osób. Studenci dziedzin takich, jak chemia i biologia są zapoznawani z pracą Laboratorium  oraz obiektów technologicznych - stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków. Studenci inżynierii środowiska obserwują także specyfikę pracy działów: Rozwoju i Inwestycji, Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Obsługi Klienta. W tym roku mamy także praktykantkę z dziedziny ekonomii, która poznaje pracę w dziale Finansowym, Controllingu i Obsługi Klienta.

Szczegóły dotyczące praktyk: tutaj.

praktykanci 2016

a p j .