logo MPWiK

Aktualności

 

Za nami kolejne spotkania zespołu projektowego pracującego nad koncepcją modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. Realizowane są najważniejsze założenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., mające na celu optymalizację funkcjonowania obiektu pod względem energetycznym, kosztowym i technologicznym.

Przygotowania projektu przebiegają w ramach realizacji zamówienia „Wykonanie wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie”. Zlecenie obejmuje opracowanie rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki ściekowej oraz stabilizacji i zagospodarowania osadów.

Według założeń inwestycyjnych, efektem planowanej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, obok unowocześnienia procesów technologicznych i poprawy ich dotychczasowej efektywności, ma być zagospodarowanie powstałego w procesie fermentacji biogazu i ograniczenie wytwarzanego osadu. W rezultacie powinien być możliwy odzysk energii, natomiast pozostały osad miałby stanowić wartościowy produkt.

Zwieńczeniem najtrudniejszego etapu prac są dostarczone przez wykonawcę pierwsze wersje dokumentów, zatwierdzony został bilans ładunków dopływających do oczyszczalni, powstał również bilans osadów. Według dokonanych obliczeń reaktor biologiczny nie będzie wymagał rozbudowy i nie będzie konieczna zmiana technologii oczyszczania, natomiast ilość wytwarzanych osadów będzie ograniczona w znaczący sposób.

Powołany zespół projektowy pracuje z dużą intensywnością i uwagą, na bieżąco bierze udział w wizjach lokalnych i konsultacjach ze specjalistami. Efektem starań będzie koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni spełniająca oczekiwania MPWiK Sp. z o.o., a przede wszystkim mieszkańców i przedsiębiorców z aglomeracji leszczyńskiej.

a p j .