logo MPWiK

Aktualności

 

Wsparcie projektu "Szkolenie młodzieży" uzdolnionej w sporcie żużlowym.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wsparcie

Współpraca ze społecznością lokalną jest dla nas bardzo istotna. Zależy nam na rozwoju miasta Leszna, a także gmin Lipno i Święciechowa, należących do aglomeracji leszczyńskiej. Chcemy brać czynny udział w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszaru, na którym świadczymy usługi. Z tego powodu angażujemy się w liczne przedsięwzięcia, które przynoszą korzyści społeczności lokalnej. Każdą propozycję współpracy, czy prośbę o wsparcie, która do nas trafia rozpatrujemy indywidualnie. Szczególnie leży nam na sercu wspieranie:

  • inicjatyw charytatywnych,
  • działalności kulturalnej i społecznej,
  • przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
  • aktywności sportowej i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 

a p j .