logo MPWiK

Aktualności

 

Okazuje się, że Oczyszczalnia Ścieków w Henrykowie jest chętnie wybierana przez ptaki na miejsce budowy domu i wychowywania potomstwa. To zaskakujące, gdyż jest to obiekt technologiczny.

Działa tu wiele maszyn i urządzeń. Jednak hałas i ciągły ruch nie odstrasza naszych mniejszych braci.Dwa lata temu obserwacji awifauny w tym miejscu dokonał Grzegorz Lorek, znany w Lesznie pedagog, ale także członek OTOP. Powierzchnia badawcza obejmowała 24,86ha, z tego powierzchnia samej oczyszczalni to 8,25ha, stawu - 0,35ha i otaczajacych pól należących do MPWiK w Lesznie - 17,08 ha. Kontrole trwały łącznie 16 godzin. Pozwoliły wykazać, że na terenie Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie w 2011 r. lęgi wyprowadziło aż 21 gatunków ptaków. Spośród nich swoje gniazda najchetniej budowały oknówki. Pan Lorek doliczył się na badanym terenie aż trzydzieści pięć par tego niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych. Na drugim miejscu uplasowały się skowronki. Sześć par zdecydowało się wychowywac tu potomstwo. Ponadto oczyszczalnia stała się domem m.in. dla potrzeszczów, trznadli, łozówek, pliszek siwych. Podczas kontroli na obserwowanym terenie stwierdzono również 24 gatunki ptaków, które jednak nie gnieździły się na badanej powierzchni. Wśród nich najczęściej widywana była śmieszka, ale udało się zauważyć także takie ptasie osobistosci, jak żurawie czy bieliki.

Pełne wyniki wyniki badań w nr 20/2013 Biuletynu Informacyjnego Leszczyńskiej Grupy OTOP.

Źródło fotografii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Delichon_urbica_NRM.jpg

a p j .