logo MPWiK

Aktualności

 

W 1913 r. Leszno zaliczyło ogromny skok cywilizacyjny. Mianowicie 4 listopada ścieki popłyneły poprzez sieć kanalizaji do oczyszczalni. 

Tam nieczystości przecedzano przez tarczę separacyjną patentu  Reinsch-Wurla wydzielajac z ich strumienia skratki, czyli odpadki stałe. Następnie ścieki trafiały na pola irygacyjne w Zaborowie. Trwało to aż do lat 90-tych, wówczas uruchomiono oczyszczalnię ścieków w Henrykowie.

Natomiast budynek przy ulicy Kanałowej w Lesznie zyskał nową funkcję - Muzeum historii MPWiK. W tym własnie miejscu 4 listopada br. odbyła się Sesja Historyczna z okazji setnego jubileuszu oczyszczania ścieków w Lesznie. Na uroczystości obok osób związanych z działalnością "wodociągów" zjawili się także przedstawiciele samorządów z terenu aglomeracji leszczyńskiej, Archiwum Państwowego, Muzeum Okręgowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Leszczynskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz lokalne media. Podczas spotkania w arkana historii uczestników wprowadził dr Miron Urbaniak, znany historyk i badacz przeszłości leszczyńskiej infrastruktury miejskiej. Natomiast prezentację o potencjale firmy wygłosił kierownik działu Komunikacji i Edukacji MPWiK Jacek Schubert. Odbył się także pokaz starych fotografii, na których uwieczniono spory kawałek życia i historii firmy. Uczestnikom dziękujemy za obecność i słowa uznania.

a p j .