logo MPWiK

Aktualności

 

Inicjatywy naszej Spółki na polu edukacji ekologicznej zostały docenione przez miesięcznik "Wodociągi i Kanalizacja".

W październiku została podsumowana III edycja konkursu "Głośna woda". Jego celem jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej.

MPWiK zostało laureatem statuetki miesięcznika "Wodociągi i Kanalizacja". Docenione zostały nasze działania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w latach 2015 i 2016, które opisaliśmy i wraz ze zdjęciami wysłaliśmy do redakcji. Artykuł o MPWiK znalazł się na łamach październikowego wydania miesięcznika. Polecamy lekturę: tutaj. Redakcji "Wodociągów i kanalizacji" serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.

 

         DOC081116 08112016091001 0001                                            14729120 1129797950462553 4992543730621510124 n

a p j .