logo MPWiK

Aktualności

 

Prace modernizacyjne trwają w leszczyńskiej stacji uzdatniania wody wybudowanej w 1993 roku.

Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa zaopatruje mieszkańców miasta w wodę już od ponad dwudziestu trzech lat. Ilość produkowanej tu kranówki pokrywa 1/4 zapotrzebowania Leszna. Dbałość o ujęcie jest istotna, gdyż przekłada się na jakość wody dostarczanej mieszkańcom oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw. Z uwagi na to 1 grudnia br. SUW Karczma Borowa została czasowo wyłączona z eksploatacji. Obecnie prowadzone są w obiekcie prace remontowe. Odnawiana jest zarówno armatura technologiczna, jak również sam budynek stacji. "Jesteśmy już po piaskowaniu i zabezpieczeniu farbą podkładową całej armatury, czyli zarówno rurociągów technologicznych, jak również służących do uzdatniania wody aeratorów i filtrów pospiesznych. Ponadto w najbliższym czasie zostanie wymieniona stolarka okienna w całym budynku. Dodatkowo, korzystając z okresowego wyłączenia stacji z eksploatacji, zostaną wyczyszczone dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 500m3 każdy" mówi Alicja Jezierska-Gąsiorek, Z-ca Kierownika Działu Produkcyjnego.

W czasie remontu SUW Karczma Borowa zaopatrzenie w wodę mieszkańców Leszna odbywa się z dwóch pozostałych stacji: Strzyżewice i Zaborowo. Prace modernizacyjne potrwają kilka tygodni. Ponowne włączenie SUW Karczma Borowa do eksploatacji zostało wstępnie zaplanowane na początku 2017 roku.

Miło nam Państwa poinformować, iż zakończenie prac remontowych na SUW Karczma Borowa oraz ponowne uruchomienie stacji uzdatniania nastąpiło dnia 09.01.2017 r. Od tego czasu stacja pracuje nieprzerwanie tłocząc wodę do mieszkańców.

 P1200671 P1200657

a p j .