logo MPWiK

Aktualności

 

W ramach współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gostyniu zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie.

Skorzystała z nich młodzież z LO w Gostyniu oraz ZSR w Grabonogu. Wraz z młodzieżą przyjechał także profesor Andrzej Kędziora z Polskiej Akademii Nauk.Młodzież zwiedziła obiekt poznając kolejne etapy procesu oczyszczania ścieków. Zajęcia miały także na celu kształtowanie postaw proekologicznych, szacunku dla środowiska. Ponadto uczniowie wzięli udział w naszych warsztatach mikroskopowych. Organizujemy je dla grup szkolnych zainteresowanych nie tylko poznaniem obiektu, ale także chcących pogłębić wiedzę na temat metod biologicznego oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego.

Dopełnieniem do wizyty w naszej oczyszczalni był zorganizowany w ZSR w Grabonogu wykład profesora Kędziory na temat  zanieczyszczenia i ochrony wód oraz konieczności prowadzenia rozsądnej polityki w stosowaniu pestycydów i nawozów w rolnictwie. 

Bardzo się cieszymy, że zorganizowane przez nas zajęcia na oczyszczalni spotkały się z entuzjazmem ze strony młodzieży i ich opiekunów.

Wodociągi Leszczyńskie - Goście z powiatu gostyńskiego na naszej oczyszczalni

a p j .