logo MPWiK

Aktualności

 

W ulicy Mierniczej i Kresowej powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Na te ostatnie Spółka uzyskała fundusze z WFOŚiGW w Poznaniu.

W grudniu podpisane zostały umowy pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mierniczej w Lesznie (kwota udzielonej pożyczki 43 tys. zł), a także w ul. Kresowej w Strzyżewicach (54,4 tys.zł). Taką umowę Spółka podpisała także na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie – II etap – planowana kwota pożyczki 593 tys. zł.

Więcej na temat współpracy z WFOŚiGW w Poznaniu [tutaj]

kontakt: Bartosz Zamelski 65 529-83-21

Wodociągi Leszczyńskie - Nowa sieć w ulicy Mierniczej i Kresowej
Fot. Inwestycja zrealizowana w ul. Mierniczej.

a p j .