logo MPWiK

Aktualności

 

Nadchodzący 2013 rok jest nam, wodociągowcom, szczególnie bliski, gdyż dwa lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło go Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody (ang. International Year of Water Cooperation).

W związku z tym zbliżający sie wielkimi krokami nowy rok będzie czasem działań dążących do realizacji założeń związanych z wodą zawartych w Agedndzie21. Celem jest zwrócenie uwagi i kształtowanie świadomości, że zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości zasobów wodnych zależy w znacznej mierze od współpracy międzynarodowej. Działania oraz dyskusje będą obejmowyły ochronę dorzeczy, w tym dorzeczy transgranicznych, ale także dbałość o odnawianie zasobów wodnych, o odpowiednią gospodarkę zasobami wodnymi. Współpraca międzynarodowa ma służyć tworzeniu wspólnej polityki wodnej. Dzięki temu będzie można stworzyć skuteczny system ochrony wód oraz kontrolowania eksploatacji wód powierzchniowych i podziemnych. Dotyczy to również współpracy i wspólnego podejmowania decyzji, co do budowy i zarządzania infrastrukturą wodną.

Dołączamy się do tej słusznej idei. Nasza Spółka również będzie promować wiedzę na temat zasobów wodnych i rozsądnego nimi gospodarowania. Będziemy zachęcali do dyskusji w tym zakresie, zwłaszcza dzieci i młodzież z aglomeracji leszczynskiej.

 

Wodociągi Leszczyńskie - 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody
Fot. Praca nagrodzona w konkursie Wodne Powody 2010, autor: Malinowska Bogna.

a p j .