logo MPWiK

Aktualności

 

W tym roku po raz czwarty uczestniczyliśmy w organizowanym przez Starostwo Powiatowe programie Zielona Szkoła. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych w pobliskich nadleśnictwach, Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

oraz na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. Dzięki temu ich świadomość ekologiczna ma szansę rozwijać się poprzez doświadczenie. Wycieczki w terenie są bardzo pouczajacą i ciekawą formą lekcji o przyrodzie i ochronie środowiska. W tym roku dzięki Zielonej Szkole Oczyszczalnię Ścieków w Henrykowie mogło zobaczyć aż 250 uczniów z powiatu leszczyńskiego, m.in. z Goniembic, Rydzyny, Drobnina, Dłużyny czy Świerczyny.  Poza zwiedzaniem wzięli także udział w warsztatach mikroskopowych.

Fot. SP w Rydzynie. Wycieczka na OŚ w Henrykowie. Fot. MPWiK. Kosaćce żółte przy wylocie ścieków oczyszczonych do Rowu Polskiego w Henrykowie.

a p j .