logo MPWiK

Aktualności

 

Wiemy już, w których szkołach pojawią się poidełka! Konkurs "Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę" został rozstrzygnięty.

Celem projektu jest propagowanie postawy proekologicznej wśród uczniów, kształtowanie świadomości w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i dbałości o zasoby wodne w regionie, promowanie wiedzy o wodzie, uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, zachęcenie do proekologicznych zachowań poprzez picie wody kranowej i korzystanie z wielorazowych pojemników do picia. 

Szkoły chcące przystąpić do konkursu i otrzymać poidełko miały przygotować dwie prace: film przyrodniczy oraz plakat z hasłem promującym picie wody kranowej. Film miał dotyczyć takich zagadnień, jak: woda w naszym życiu, zasoby wodne regionu leszczyńskiego, skąd mamy wodę w kranie, rozsądne używanie wody w domu, jak oszczędzać trzeba wodę z nieba, rola oczyszczania ścieków i ograniczanie przedostawania się ścieków nieoczyszczonych do środowiska, jako sposobów na ochronę zasobów wodnych w regionie. 

Projekt edukacyjny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na konkurs wpłynęło jedenaście zgłoszeń. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia, gdyż szkoły i ich uczniowie przygotowali prace konkursowe bardzo interesujące. Kreatywność i podejście do tematu były w każdym przypadku na wysokim poziomie. Każda szkoła mogła zdobyć maksymalnie 17 punktów (12 za film i 5 za plakat). 

Poidełka wygrywają:

 

  • Gimnazjum nr 9 w Lesznie – 16 pkt.
  • Gimnazjum nr 8 w Lesznie – 15 pkt.
  • Zespół Szkół nr 2 w Lesznie – 15 pkt.
  • III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 14 pkt.
  • Szkoła Podstawowa w Goniembicach – 15 pkt.
  • Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie – 12 pkt.

Szczegóły dotyczące przekazania nagród zostaną ustalone ze szkołami indywidualnie. 

Zarówno laureatom, jak i pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Polecamy galerię plakatów, które trafiły do nas wraz ze zgłoszeniami konkursowymi.

Przedsięwzięcie pn.: „Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logo wfosigw kolor

a p j