logo MPWiK

Aktualności

 

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że przepompownia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej przejdzie remont, przy czym zmiany będą rewolucyjne. Obecnie już na Grubej Kaśce praca wre. Wykonano rezerwowy układ pompowania ścieków, tzw. by-pass.

Pozwoli on na pompowanie dopływających  tam ścieków bez konieczności używania układów separacyjno – tłocznych istniejących w obiekcie. Elementy tychże układów, jak silniki, rurociągi czy armatura są sukcesywnie usuwane. Obecnie realizowane są także przewierty sterowane pod ulicami Grunwaldzką i 17 Stycznia. "Budowany tam rurociąg tłoczny zostanie posadowniony metodą bezwykopową. Dzięki temu nie będzie tamowany ruch drogowy, co jest istotne dla mieszkańców. Zwłaszcza z uwagi na zmianę organizacji ruchu w Lesznie” mówi Łukasz Kaczmarek z Działu Sieci. Modernizacja Grubej Kaśki oraz budowa nowego rurociągu tłocznego są ważną inwestycją zabezpieczającą wchodnią część miasta przed podtopieniami wodami opadowymi. Patrząc na katastrofalne zalania opadami jakie nawiedziły duże miasta w Polsce w ciągu ostatnich tygodni, modernizacja naszej Kaśki wydaje się przedsięwzięciem niezwykle potrzebnym i wpisującym się w strategie zagospodarowania wód opadowych w Lesznie.  Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2013 r.

a p j .