logo MPWiK

Aktualności

 

W sierpniu ruszyły roboty budowlane związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Zaborowie.

Obecnie skuwana jest warstwa tynku, która przykrywa ceglane mury. Planowane jest przywrócenie, w miarę możliwosci, pierwotnego wyglądu i uroku budynku stacji z przełomu XIX i XX w. Nowe będzie za to wyposażenie technologiczne stacji - armatura i urządzenia. Będą one dostosowane do aktualnych potrzeb w zakresie produkcji wody. Powstanie także punkt edukacyjny, w którym dzieci i młodzież będą mogły poznać proces wytwarzania dobrej jakości "kranówki" oraz zdobyć kompleksową wiedzę o wodzie i ochronie jej zasobów. Modernizacja stacji oraz nowa funkcja edukacyjna tego miejsca wpisały się w Lokalny Program Rewitalizacji Leszna. Dzięki temu realizacja inwestycji odbywa się przy wsparciu z programu Jessica (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas).  MPWiK uzyskało na modernizację stacji pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Wodociągi Leszczyńskie - Odsłania się ceglana twarz SUW Zaborowo

a p j .