logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w piątek 22 marca 2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte”.

W ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie MPWiK Sp. z o.o. znajduje się:

- przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN500mm o długości ok. 106,10mb oraz DN400mm o długości ok. 278,50mb,

- przebudowa przyłączy kanalizacyjnych do granicy pasa drogowego,

- przepięcie wpustów drogowych.

Wykonawcą zadania jest  firma Vipro Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Energetyków 1.

Przewidywany termin wykonania zadania to 85 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy tj. do dnia 15.06.2019r.

W dniach 23-25.03.2019r. Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni asfaltowej, natomiast roboty ziemne rozpoczną się we wtorek 26.03.2019r. od skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte.

W związku z rozpoczynającymi się pracami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Inwestycji, ul. Lipowa 76A, budynek B, pokój nr 4 lub pod numerem telefonu: (65) 529-83-15.

Mapa poglądowa- ul.Jagielońska

a p j .