logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

W październiku bieżącego roku podczas wpięcia przez zewnętrznego wykonawcę przyłącza kanalizacji sanitarnej do jednej z posesji w ul. Kasprowicza w Lesznie, doszło do awarii sieci kanalizacji ogólnospławnej. Nastąpiło zarwanie się stropu sieci kanalizacyjnej. Służby Działu Eksploatacji MPWiK awarię usunęły i w następstwie zlecono wykonanie kamerowania całej sieci w ul. Kasprowicza, aby ocenić stan pozostałych odcinków sieci. Po przeprowadzeniu kamerowania oraz po analizie nagrania i skrupulatnej ocenie stanu technicznego kanału, okazało się, iż jego stan jest awaryjny i wymaga natychmiastowej wymiany. Na zapisie z kamery TV widoczne były liczne ubytki materiału rury, szczególnie w części górnej.

 Do modernizacji przewiduje się ok. 180 m sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kasprowicza (ok. 150 m na odcinku od ul. Polnej do ul. Sokoła oraz 30 m na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku Ronda Zatorze). Sieć kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kasprowicza była remontowa już w przeszłości kilkukrotnie. Widocznym efektem nieszczelności kanału były pojawiające się nierówności nawierzchni asfaltowej. Dotychczasowe naprawy realizowano miejscowo, tzn. wykopowo wymieniano skorodowany odcinek kanału.

W uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg w Lesznie wprowadzono również zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych od strony wiaduktu oraz od Ronda Zatorze, a o fakcie planowanej modernizacji poinformowano także Dyrekcję Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie, która opracowała objazdy autobusów na czas przebudowy. MZK przeniesie odjazd autobusów linii nr 6, 9 i 10 z dworca kolejowego na ulicę Towarową, w pobliżu przejścia podziemnego. Autobusy linii nr 3, 4, 11 z dworca kolejowego wjadą na wiadukt jego północną jezdnią i na wysokości kościoła Św. Józefa zawrócą i wjadą na wiadukt po stronie południowej. Autobus linii nr 2 ominie przystanek przy dworcu kolejowym.

Aktualnie MPWiK w odpowiedzi na złożony wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg uzyskało już w dniu 31 października decyzję na zajęcie pasa drogowego. Zlecono ponadto opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów Spółka przystąpi do wyboru wykonawcy robót. Prace ziemne i drogowe (odtworzenie nawierzchni) potrwają łącznie około 4 tygodni, a przewidywany termin rozpoczęcia prac wyznaczono po 20 listopada br.

Na czas modernizacji będzie możliwy dojazd do instytucji publicznych (m.in. Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa) oraz do posesji przy ul. Kasprowicza (od Ronda Zatorze do ul. Ogrodowej), a także do posesji przy ul. Ogrodowej i ul. Sokoła również od strony Ronda Zatorze. Niestety utrudnienia spotkają mieszkańców ul. Kasprowicza i Polnej (odcinek od ul. Sokoła do wjazdu na wiadukt). Wykonawca robót opracuje na czas ich realizacji projekt organizacji ruchu i zostanie zobowiązany do poinformowania mieszkańców o planowanych utrudnieniach.

W imieniu MPWiK w Lesznie prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość.

Zakres prac obrazuje załączona mapa.

Mapa ul. Kasprowicza

 

a p j .