logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Uchwałą nr 90/24/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 2 grudnia 2021 r. uchwalono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Związku

 

Uchwałą nr 57/17/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 3 czerwca 2020r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Święciechowa na lata 2020-2023 na obszarze działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

 
 

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr LXVI/391/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno.

 

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr XXII/163/2020 z dnia 27 maja 2020 roku uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lipno na lata 2020-2023.

 

Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno

 

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXV/330/2020 z dnia 28 maja 2020r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leszno na lata 2020-2023.

 

a p j .