logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że obecnie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i działania w kierunku ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, prowadzona przez MPWiK Leszno forma bezpośredniej edukacji ekologicznej na obiektach Spółki, została w marcu br. zawieszona do odwołania.

Jednak przygotowujemy ciekawą alternatywę!

W związku z zapytaniem Pana Prezydenta w sprawie zajęć letnich dla dzieci i młodzieży zasięgnęliśmy opinii naszych ekspertów, jak zapatrują się na uruchomienie zajęć w formie tradycyjnej w wakacje.

Kierownictwo Działu Produkcji jest zdania, że w związku z trwającą, niepewną sytuacją związaną ze stanem epidemicznym, z jakim przyszło nam się zmierzyć, a także jako odpowiadający za pobór i produkcję wody dla wszystkich naszych klientów wyrażamy obawy i wątpliwości co do prowadzenia warsztatów na Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo. Mimo zmniejszania przez rząd licznych obostrzeń, powinniśmy ograniczać bezpośrednią obecność osób z zewnątrz na naszych obiektach, mając na uwadze bezpieczeństwo obu stron.

Również służba BHP nie rekomenduje organizacji półkolonii, warsztatów, zajęć sportowych w naszych obiektach, a w szczególności Stacji Uzdatniania Wody, które są obiektami strategicznymi w celu zapewnienia mieszkańcom ciągłych dostaw wody pitnej. Po dokonaniu oceny ryzyka nawet utrzymując reżim sanitarny (tj. dystans społeczny min. 1,5 m lub zakrywanie ust i nosa) oraz prowadząc dezynfekcję trudno nam będzie zapewnić dalsze obostrzenia, które wynikają z wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 04.06.2020 dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Do tych obostrzeń należy m.in.: zapewnienie innego opiekuna dla każdej grupy. Ponadto organizatorzy półkolonii czy kolonii zgodnie z wytycznymi nie mogą udawać się do miejsc publicznych, w tym do zwiedzania obiektów, tym samym organizatorzy półkolonii zobowiązani są do wyłączenia z „Programów imprez” zwiedzanie tych miejsc.

Uwzględniając powyższe opinie Zarząd Spółki podjął decyzję, aby w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego pozostawić tradycyjną formę edukacji w zawieszeniu do odwołania.

Mamy jednak dla Was niespodziankę❗️   
MPWiK w Lesznie jest otwarte na leszczyńskie dzieci i młodzież, dlatego bardzo zależy nam na kontynuowaniu edukacji ekologicznej oraz edukacji o wodzie poprzez zabawę i warsztaty. 💧👫 W związku z tym przymierzamy się do realizacji pomysłu wprowadzenia edukacji ekologicznej on-line, jako alternatywy dla zajęć tradycyjnych. Starania w tym kierunku są w toku. Informujemy również, że warsztaty i inne formy edukacji prowadzone przez MPWiK w Lesznie są i będą bezpłatne.

Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców do śledzenia nas w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco poinformujemy o rozpoczęciu edukacji on-line! 

Fotolia 21957970 Subscription Monthly M

a p j .