logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września br. wejdzie w życie zmiana porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Lesznie, w zakresie zasad współpracy dotyczącej rozliczania obecnych i potencjalnych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święciechowa.

Do czasu wejścia w życie nowych warunków porozumienia, rozliczenia były i będą realizowane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie, natomiast po tym terminie każda z wymienionych wyżej Spółek prowadzić będzie rozliczenia z odbiorcami usług we własnym zakresie.

Oznacza to, że od dnia 1.09.2015r. otrzymacie Państwo dwie faktury – osobną z Zakładu Usług Wodnych Wschowa za dostarczoną wodę oraz w późniejszym czasie odrębną za odprowadzone ścieki z MPWiK Leszno. Spowoduje to konieczność uiszczania opłat na różne konta bankowe wskazane na otrzymanych fakturach. Podstawę rozliczenia stanowić będą, tak jak dotychczas, odczyty wodomierzy dokonane przez pracowników ZUW we Wschowie.

Z kolei nowi odbiorcy, którzy zechcą korzystać z usług Spółek proszeni będą o zgłoszenie się do działów obsługi tych podmiotów i złożenie stosownych wniosków o zawarcie nowych, odrębnych umów.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących w/w zmiany oraz rozliczeń za ścieki prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Lesznie, pod nr tel. 65 529-83-44.

 

OD 1 WRZEŚNIA 2015 r. DWIE FAKTURY ! OSOBNO ZA WODĘ, OSOBNO ZA ŚCIEKI !

PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI NA NUMERY KONT NA FAKTURACH !

INFORMUJEMY, IŻ OPISANA ZMIANA DOTYCZY WYŁĄCZNIE MODYFIKACJI SPOSOBU PŁATNOŚCI, NIE POWODUJE NATOMIAST WZROSTU TARYF (CEN) ZA WODĘ I ŚCIEKI.

 

a p j .