logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2016 roku Spółka rozwiązuje umowę z Pocztą Polską S.A., w związku z powyższym przy dokonywaniu wpłat za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o. o. w placówkach Poczty Polskiej, zostanie poniesiona dodatkowa opłata.

Jednocześnie zawiadamiamy, że istnieje nadal możliwość regulowania należności w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Lipowej 76A w Lesznie, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

a p j .