logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Od 1 maja 2016 r. kasa czynna od 9:00 - 13:00.

Zawiadamiamy, że zmianie ulegają godziny otwarcia KASY Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 76A w Lesznie. Od 1 maja 2016 roku należności za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o.o. można regulować w kasie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2016 roku Spółka rozwiązuje umowę z Pocztą Polską S.A., w związku z powyższym przy dokonywaniu wpłat za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o.o., w placówkach Poczty Polskiej, zostanie naliczona opłata wg cennika Poczty Polskiej S.A.

Za dokonywanie płatności w kasie MPWiK Sp. z o.o. nie są naliczane dodatkowe opłaty.

a p j .