logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

MPWiK Leszno zamierza utrzymać stawki dla Mieszkańców na tym samym poziomie, jak obecnie.

Co ważne również, będzie to trzeci rok z rzędu bez podwyżki opłat za wodę, po nieznacznym wzroście stawki za odbiór ścieków rok temu. Dla gospodarstw indywidualnych cena netto nie zmieni się i za metr sześcienny za dostarczoną wodę wynosić będzie 3,04 zł (w przypadku Gminy Lipno pozostanie na poziomie 3,45 zł) a za odprowadzone ścieki wynosić będzie, również bez zmian 5,23 zł.

Utrzymanie w tym roku obecnych opłat za dostarczanie wody do Mieszkańców i odbiór ścieków zakłada wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, który skierujemy w najbliższym czasie do Pana Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka, Pana Wójta Gminy Lipno Jacka Karmińskiego oraz do Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie (obszar Święciechowy Pana Wójta Marka Lorycha).

Po szczegółowej analizie planu finansowego i inwestycyjnego Spółki (prace nad tegorocznym budżetem trwały nieustannie od listopada 2016 r.) pojawiła się szansa na pozostawienie taryf bez zmian.

Jednocześnie zapewniam wszystkich Odbiorców, iż zgodnie ze strategią Spółki, stawiamy na dynamiczny rozwój działalności przedsiębiorstwa, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i potencjał naszego zespołu. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać wysoką jakość usług świadczonych przez MPWiK, a więc ciągłą dostawę wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz ciągłe odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków. Wspieramy rozwój zawodowy i dbamy o motywację Pracowników, poprzez odpowiedni system zarządzania, motywowania i wynagradzania. Pracujemy cały czas nad wzrostem efektywności wykorzystania zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych a edukacja ekologiczna i ochrona środowiska będą zawsze naszymi priorytetami.Więcej informacji w zakresie planowanych inwestycji w roku 2017, zamierzeń i działań Spółki jak i realizacji planu ubiegłorocznego, przekażemy wkrótce na corocznym spotkaniu z mediami.

 

Dziękuję serdecznie za uwagę.

Rafał Zalesiński

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

 

Obowiązujące taryfy dla Aglomeracji Leszczyńskiej (Leszno, Święciechowa, Lipno) są dostępne w zakładce Strefa Klienta na stronie internetowej.

*W przypadku Mieszkańców Gminy Lipno obecna taryfa w zakresie dostarczania wody obowiązuje do 30.06.2017 r. Dla naszych Klientów z Leszna i Święciechowy taryfa na wodę obowiązuje od 1 maja roku bieżącego do 30 kwietnia roku następnego. I tak będzie teraz przedłużona z dotychczasowymi cenami. W przypadku Klientów Gminy Lipno taryfa ta jest od 1 lipca roku bieżącego do 30 czerwca roku następnego.Te różne okresy to taka zaszłość. W tym roku chcemy to zmienić i ujednolicić, dlatego w przypadku Gminy będzie przedłużona taryfa też do 30 kwietnia roku następnego. W przypadku ścieków wszyscy Klienci (Leszno, Święciechowa i Gmina Lipno) mają tak samo, czyli od 1 maja roku bieżącego do 30 kwietnia roku następnego. Taryfa będzie też przedłużona.

Fotolia 44708631 Subscription Monthly M

a p j .