logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Komunikat prasowy Spółki w sprawie sytuacji po wichurze w dniu 5.10.2017 roku

Stan na dzień 06.10.2017r. (godz. 9:30)

Główne problemy Spółki związane są z brakiem dostawy energii elektrycznej:

 w zakresie sieci wodociągowej

 • Stacja podnoszenia ciśnienia Gronowo – obecnie stacja jest wyłączona z funkcjonowania z uwagi na problemy z zasilaniem, ale nie ma to wpływu na dostawę wody, dla mieszkańców może być odczuwalny spadek ciśnienia w sieci wodociągowej;
 • Ujęcie wody Karczma Borowa -  w dniu 5.10 od godz. 19.00 wyłączone zostało z eksploatacji (brak obustronnego zasilania w energię elektryczną: Bojanowo, Gronowo), jednakże nie powoduje to zakłóceń w dostawie wody dla mieszkańców, gdyż pracują bez problemu ujęcia wody w Strzyżewicach i Zaborowie;
 • Ujęcie wody w Lipnie – w dniu 5.10 nastąpił brak prądu, w wyniku którego nastąpiły zakłócenia w dostawie wody, obecnie chociaż ujęcie pracuje, to z powodów technicznych mogą nastąpić czasowe wyłączenia wody;
 • Ujęcie wody: Goniembice, Sulejewo, Górka Duchowna, Żakowo – pracują przy pomocy agregatu prądotwórczego przewoźnego, z powodów technicznych mogą także nastąpić czasowe wyłączenia wody;
 • Ujęcie wody w Klonówcu – w dniu 5.10 nastąpił brak prądu, obecnie trwają prace nad przywróceniem dostawy wody do mieszkańców, co związane jest z organizacją zasilania ujęcia w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego;
 • Ujęcie wody w Radomicku – od wczoraj występują problemy z zasilaniem ujęcia wody w energię elektryczną, co powoduje zakłócenia w dostawie wody dla mieszkańców;
 • Ujecie wody w Maryszewicach pracuje bez problemu.

w zakresie sieci kanalizacyjnej

 • Przepompownie - Przybyszewo (4 szt)  - uwaga: w dniu 6.10, o godz. 8.00 zasilanie zostało przywrócone
 • Przepompownie - Długie Stare (4 szt)
 • Przepompownie - Gołanice (3 szt)
 • Przepompownie - Krzycko (2 szt)
 • Przepompownie - Wilkowice (1szt)

Powyższe przepompownie nie mają zasilania w energię elektryczną. Przy pomocy agregatu prądotwórczego poszczególne przepompownie są sukcesywnie uruchamiane.

Pracownicy zaangażowani są w wizje lokalne w terenie - na obiektach Spółki. Na terenie ujęcia wody w Zaborowie trwają oględziny miejsca, w którym drzewo przewróciło się na studnię i płot. Natomiast na terenie bazy Spółki przy ul. Lipowej, nie stwierdzono żadnych strat.

IMG 20171006 074336

a p j .