logo MPWiK

Aktualności

 

Wodociągi Leszczyńskie - W Maryszewicach rosną zbiorniki.

Na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach trwa budowa zbiorników wody czystej wraz z pompownią II-go stopinia.

Wodociągi Leszczyńskie - Dzieci na ścieżce

W Henrykowie gościliśmy uczniów szkół podstawowych ze Starkowa i Goniembic.

Wodociągi Leszczyńskie - Przybywa sieci

Każdego roku Spółka buduje nowe oraz modernzuje istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przedstawiamy bieżące sprawozdanie z realizacji tychże zadań.

Wodociągi Leszczyńskie - Balony nad nami

Dzisiejszy dzień przywitał "Wodociągi" pięknym widokiem - paradą kolorowych balonów!

Wodociągi Leszczyńskie - Wymiana na lepszy model

W stacji analizatorów na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie zostało wymienione urządzenie służące do pomiaru ilości fosforu w ściekach oczyszczonych.

Wodociągi Leszczyńskie - Woda z nowych zbiorników

Zostały zakupione nowe zbiorniki na wodę pitną, które posłużą mieszkańcom Leszna i gminy Lipno w czasie awarii.

Wodociągi Leszczyńskie - Zapraszamy na ścieżkę edukacyjną!

Na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie już są urządzenia, gry, tablice i wiata edukacyjna, z których mogą korzystać wycieczki!

Wodociągi Leszczyńskie - Zostań młodym hydrologiem

Polecamy grę, z której dzieci mogą dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat wody oraz sprawdzić swoją wiedzę!

Wodociągi Leszczyńskie - Podsumowali współpracę z Biel/Bienne

W Leszczyńskim Centrum Biznesu odbyła się konferencja podsumowaująca projekt "Leszno i Biel/Bienne - Partnerstwo dla rozwoju".

Wodociągi Leszczyńskie - Ścieżka edukacyjna coraz bliżej

Na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie powstaje infrastruktura do prowadzenia ciekawych zajęć terenowych.

a p j .