logo MPWiK

CSR

Wsparcie

CSR
CSR
CSR

Wsparcie finansowe na nagrody w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Miasta Leszna w Akrobatyce Sportowej.

akrobatyka

a p j .