logo MPWiK

CSR

Wsparcie

CSR
CSR
CSR

Dofinansowanie organizacji V Mistrzostw Leszna Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w pentaque.

a p j .