logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Stacje Uzdatniania Wody

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Ujęcie pracujące od 1993 roku

Ujęcie zaopatruje SUW Karczma Borowa w wodę surową z trzech studni głębinowych (głębokość 33-36 m ppt) zlokalizowanych w kompleksie leśnym (Nadleśnictwo Karczma Borowa). Warstwę wodonośną stanowią pokłady czwartorzędowe. Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa jest eksploatowana od 1993 roku. Pozwolenie wodno-prawne określa maksymalny godzinowy pobór wody podziemnej na 150 m3/h (3 220 m3/d średnio dobowo)

Produkcja wody

Technologia uzdatniania wody opiera się na napowietrzeniu wody w aeratorach  (ciśnieniowe zbiorniki-mieszacze wodno-powietrzne), w wyniku czego następuje utlenienie związków (głównie żelaza i manganu), a następnie na filtracji na filtrach zamkniętych. Po filtracji woda trafia na dwa zbiorniki wody czystej o pojemności po 500 m3 każdy. Następnie woda tłoczona jest do sieci wodociągowej. Średnia godzinowa produkcja wody na SUW Karczma Borowa wynosi 95 m3/h (wg danych z 2019 r.).

 

 

a p j .